Unsa ang Syntax?

Kahubitan sa Syntax ug ngano nga tukma nga Syntax importante

Sa kalibotan sa kompyuter, ang syntax sa usa ka sugo nagtumong sa mga kalagdaan diin ang sugo mahimong magamit aron ang usa ka piraso sa software makasabut niini.

Pananglitan, ang syntax sa command mahimong magdikta sa pagkasensitibo sa kaso ug unsang matang sa mga opsyon ang anaa nga naghimo sa sugo nga nagalihok sa lainlaing mga paagi.

Ang Sintaks sama sa usa ka Pinulongan

Aron mas masabtan ang salabutan sa kompyuter, isipa kini ingon nga usa ka pinulongan, sama sa Iningles, Aleman, Kinatsila, ug uban pa.

Ang usa ka syntax sa pinulongan nagkinahanglan nga ang piho nga mga pulong ug ang punctuation magamit sa husto nga paagi aron ang usa nga nakadungog o nagbasa sa mga pulong makasabut niini sa husto nga paagi. Kon ang mga pulong ug mga karakter gibutang sa dili husto sa usa ka tudling-pulong, kini lisud sabton.

Sama sa pinulongan, sa istruktura, o sintaks, sa usa ka komand sa kompyuter kinahanglan nga ma-code o eksaktong ipatuman aron kini masabtan, uban sa tanang mga pulong, mga simbolo, ug uban pang mga karakter nga nahimutang sa husto nga paagi.

Nganong Importante ang Syntax?

Makahunahuna ka ba nga usa ka tawo nga nagbasa ug nagsulti lamang sa Ruso aron masabtan ang Hinapon? O unsa man ang mahitungod sa usa nga nakasabut lamang sa Iningles, nga makahimo sa pagbasa sa mga pulong nga gisulat sa Italiano?

Sa samang paagi, ang nagkalainlaing mga programa (sama sa nagkalainlaing mga pinulongan) nagkinahanglan og managlahi nga mga lagda nga kinahanglan sundon aron ang software (o tawo, uban ang sinultihan nga pinulongan) makahubad sa imong mga hangyo.

Ang syntax usa ka mahinungdanon nga konsepto aron masabtan kon magtrabaho uban sa computer commands tungod kay ang dili angay nga paggamit sa syntax nagpasabut nga ang usa ka kompyuter dili makasabot kon unsa ang imong pagkahuman.

Atong tan-awon ang ping command ingon nga usa ka panig-ingnan sa husto, ug sayop, nga syntax. Ang labing komon nga paagi nga gigamit ang ping command mao ang pagpatuman sa ping , nga gisundan sa IP address , sama niini:

ping 192.168.1.1

Kini nga syntax mao ang 100% nga husto, ug tungod kay husto kini, ang command-line interpreter , tingali Command Prompt sa Windows, makasabot nga gusto nakong susihon kung ang akong computer makahimo sa pagpakigsulti sa maong partikular nga device sa akong network.

Bisan pa, ang mando dili molihok kon akong i-usab ang teksto ug ibutang una ang IP address, ug dayon ang pulong ping , sama niini:

192.168.1.1 ping

Dili nako gamiton ang husto nga syntax, mao nga bisan ang komand sa hitsura nga usa ka gamay nga sama kini kinahanglan, dili kini molihok sa tanan tungod kay ang akong kompyuter walay ideya kon unsaon kini pagdumala.

Ang computer commands nga adunay sayop nga syntax sa kasagaran giingon nga adunay sayup nga syntax , ug dili modagan sumala sa gitino hangtud nga ang syntax gitul-id.

Bisan tuod kini posible nga mahimo uban sa mas simple nga mga sugo (sama sa imong nakita nga ping ), mas lagmit nga makalusot ka sa usa ka sayup nga syntax samtang ang computer commands mas daghan ug mas komplikado. Tan-awa lamang kini nga mga panig-ingnan sa mga panig-ingnan aron makita kung unsa ang akong ipasabut

Mahimo nimo makita sa usa lamang kini nga pananglitan nga adunay ping nga importante kaayo nga makahimo dili lamang sa pagbasa sa syntax sa husto nga paagi, apan siyempre magamit kini sa hingpit.

Husto nga Syntax uban sa Command Prompt Commands

Ang tanan nga sugo adunay lahi nga butang, mao nga ang matag usa adunay nagkalainlain nga tono. Ang pagtan-aw sa akong lamesa sa Command Prompt nga mga sugo mao ang usa ka dali nga paagi sa pagtan-aw kon pila ang mga sugo nga anaa sa Windows, nga ang tanan adunay mga lagda nga magamit kung unsaon kini gamiton.

Tan-awa Unsaon Pagbasa sa Syntax sa Command alang sa detalyadong tabang nga pag-decipher sa syntax nga akong gigamit sa niini nga site sa dihang naghulagway kon sa unsa nga paagi ang usa ka partikular nga sugo mahimo, o dili, mahimo nga patyon.