Unsaon Paggamit sa Pagdala og mga Kinutlo aron sa pagdugang sa Visual Flare ngadto sa Dugay nga mga Artikulo

Drowinga ang imong mga magbabasa ngadto sa usa ka artikulo nga adunay mga kinutlo nga pagbitad

Ang usa ka pull quote usa ka gamay nga pagpili sa teksto sa usa ka artikulo o libro nga gibira ug gikutlo sa laing format. Gigamit aron madani ang pagtagad, ilabi na sa taas nga mga artikulo, ang usa ka pull quote mahimong ibutang sa mga lagda, ibutang sa sulod sa artikulo, maglangkob sa daghang mga kolum, o ibutang sa usa ka walay sulod nga kolum duol sa artikulo. Ang pagkuha sa mga kinutlo naghatag sa usa ka teaser nga nagdani sa magbabasa ngadto sa istorya.

Kon Unsaon Paggamit ang Pagbira sa Gikuha nga mga Kinutlo

Sa diha nga pagpili ug pag-format sa mga kinutlo nga kutay, hinumdomi ang pipila ka labing maayo nga mga binuhatan.

Pull Quote Trivia

Pagdala og mga kinutlo adunay lain nga mga ngalan. Ang pagbitad sa mga kinutlo usahay gitawag nga mga callout , apan dili tanang mga callout ang gikuha nga mga kinutlo.

Pagdala og mga kinutlo mogiya sa magbabasa. Ang ubang mga teaser o visual signposts nga nag-drawing sa mga magbabasa ngadto sa usa ka artikulo naglakip sa mga kicker o eyebrow, deck , ug subheads.