Unsay Kahulogan sa Termino nga 'Interweb'?

Ang interweb usa ka mahait nga pulong alang sa 'Internet'

Ang termino nga Interweb usa ka kombinasyon sa mga pulong "internet" ug "web." Ang pulong mao ang labing kanunay nga gigamit sa konteksto sa usa ka joke o sarcastic remark, ilabi na kon maghisgot o sa usa ka tawo kinsa dili pamilyar sa internet o teknolohiya sa kinatibuk-an.

Ang interweb mahimo usab nga gamiton ingon nga usa ka euphemism alang sa dako nga impormasyon nga anaa sa internet, o sa usa ka parody sa kahibalo o kasinatian sa usa ka tawo uban sa kultura sa web.

Tungod sa ilang kinaiya, ang mga meme usa ka komon nga dapit aron makita ang pulong nga Interweb.

Mga alternatibo nga Spelling

Ang interweb usahay giespeling nga Interwebs, Interwebz, o Intarwebs.

Mga pananglitan

Ania ang pipila ka mga pananglitan diin ang Interweb mahimong gamiton:

"Tan-awa ako! Naa ko sa Interwebs!"

"Tan-aw lang kini sa Interwebs."

"Nawala ko sa Interwebs ... sulod sa tulo ka oras!"

"Naghunahuna ka ba nga ang mga Interwebs makatabang kanako sa pagpangita sa resipe?"

Sukad nga ang Interweb sagad gigamit ingon nga usa ka joke o sa malisud nga paagi, ang bug-os nga hukom mahimo nga sayop nga spelling, sama niini:

Tan-awa kining talagsaong dula nga akong nakit-an sa interwebz.

giunsa nako ibutang ang akong keyboard ngadto sa interweb?