Urban Reign Mga paglimbong alang sa PS2

Ang mosunod nga mga paglimbong, mga code, ug mga sekreto anaa alang sa Urban Reign sa Sony PlayStation 2 video game console.

Tanang Mga Karakter

Ipasulod kini nga code sa screen sa Title: R1, R2, X, Wala, Tuo, Square, Square, Square, Square, L1, Square, Triangle, Circle

Tanang Armas

Isulod kini nga code sa screen sa Title: L1, R1, X, X, Triangle, R1, R1, Triangle, Square, X, R1

Bonus Weapon sa Multi-Player Mode

Isulod kini nga code sa screen sa Title: L2, L2, X, X, Triangle, R1, R1, Square, R1

Duha ka mga Player sa Sugilanon ug Free Modes

Ipasulod kini nga code sa screen sa Title: L1, R2, Circle, Circle, Triangle, L2, R1, Circle, Triangle, Circle