Ipasiugda ang mga Cell

"Pagpasiugda sa mga Cell" Kahubitan sama sa paggamit sa Excel ug Google Spreadsheets

Kahubitan:

Ang pag-highlight o pagpili sa mga selula sa Excel o Google Spreadsheets mao ang paggamit sa mouse pointer aron mag-klik sa usa ka cell o cells. Gitawag usab kini nga pagpili sa datos.

Ang mga gamit alang sa pag-highlight naglakip sa:

Adunay daghang mga paagi sa pag-highlight sa mga selula lakip ang:

Pagpasiugda sa mga Cells Mga Shortcut

Ctrl + A - i-highlight ang tanan nga mga selula sa worksheet

Ctrl + Shift + 8 - i-highlight ang tanan nga data sa usa ka talaan sa datos

Gipasiugda nga mga Ranges ug ang Aktibong Cell

Sa diha nga daghang mga selula ang gipasiugda sa usa ka worksheet adunay usa lamang ka aktibo nga cell nga makita sa hulagway sa ibabaw.

Kini nagpasabot nga gawas kung usa ka laray ang gimugna, kon ang datos gisulod sa daghang selula nga gipili, ang datos gisulod lamang sa aktibong selula.

Nailhan usab ingon: pagpili sa mga selula