Kahadlok-Pokemon # 22

Ang Fearow Pokemon # 22 usa ka bahin sa Pokemon Pokedex ug nailhan sa mosunod nga mga ngalan sulod sa serye sa mga video game sa Pokemon :

Ania ang mga numero nga gihulagway ni Fearow sa nagkalain-laing Pokedexes.

Kahadlok sa Deskripsyon gikan sa Lainlaing Mga Dula sa Pokemon

Pokemon Pula / Asul

Pokemon Yellow

Pokemon Gold

Pokemon Silver

Ang Pokemon Crystal

Pokemon Ruby

Pokemon Sapphire

Pokemon Emerald

Pokemon Fire Red

Pokemon Leaf Green

Pokemon Diamond

Pokemon Pearl

Mga dapit

Pokemon Diamond

Pokemon Pearl

Kahadlok sa Base Stats

Kahadlokon ang Pokemon Type, Egg Group, Gitas-on, Timbang, ug Gender

Mahadlokon nga Abilidad-Maayo nga Mata

Epekto sa Gubat

Epekto sa Mapa

Dugang nga Impormasyon alang sa Kahadlok

Nadaot ang Kadaot

Pal Park

Ang Wild Item- Diamond / Pearl

Mga Info Info