Kahubitan sa Ngalan sa Domain sa Blogging

Kahubitan:

Kabahin sa URL nga nagrepresentar sa usa ka piho nga website. Ang ngalan sa domain mao ang piraso sa usa ka URL nga mao ang kabtangan sa tag-iya sa website. Ang mga ngalan sa domain kasagaran giunhan sa 'www.', Nga nagpaila sa server nga ang site gitipigan ug gitapos sa '.com' o '.edu' o laing extension nga nagrepresentar sa matang sa website (komersyal, edukasyon, dili pangnegosyo, ug uban pa. ) Bisan pa sa pagsabwag sa panginahanglan sa ngalan sa domain, ang mga ekstensiyon nawala ang pipila sa ilang kalabutan.