Tabangi ko!

Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Akong Kompyuter ug Teknolohiya sa Akong Daily "Help Me!" sa Facebook

Kada adlaw, magsugod ko og usa ka bag-ong edisyon sa Help Me! sa Facebook.

Tabangi ko! Usa ka paagi nga ikaw mangutana kanako, ug sa ubang mga eksperto nga akong gisaligan, alang sa dugang nga tabang sa problema sa computer.

Ang mga pangkati nga mga tech nga mga pangutana mao usab ang okay, sama sa unsa nga klase nga computer ang mahimo nga labing maayo alang kanimo, mga pangutana mahitungod sa pagpaluyo sa imong computer ... bisan unsa nga butang nga ingon niana nindot.

Pinakabag-ong Edisyon: Tabangi Ako! (Lunes, Abril 30, 2018)

Kinahanglan nimo nga mapirmahan sa Facebook aron magbilin og komentaryo (pangutana).

Dugang nga Tabang sa Facebook

Kung gikinahanglan nimo ang pag-edit o pagtangtang sa usa ka comment, tan-awa ang pahina sa panabang sa Facebook dinhi.

Kon nakapagpadala ka na ug nakakuha og tabang gikan kanako sa Facebook, ug karon gusto nimong pahunongon ang mga alerto nga imong makuha mahitungod sa dugang nga mga komento sa post, i-tap o i-klik ang gamay nga pana sa Help Me! post nga imong gikomentaryo ug dayon pilia ang mga notipikasyon .

Magtan-aw sa laing mga paagi sa pagkuha og suporta sa kompyuter?

Tan-awa ang pahina sa Akong Dugang nga Tabang alang sa dugang kasayuran.