Unsa ang 'JMHO'? Unsay Kahulogan sa JMHO?

Ang JMHO Mao Ang Akong Gamay nga Opinion. Kini susama sa ekspresyon IMHO / imho (sa akong mapainubsanong opinyon). Kini nga ekspresyon gigamit sa diha sa online chat o email aron ipakita ang pagkamapainubsanon samtang dungan sa paghimo og usa ka sugyot o pagpahayag sa usa ka argumento. Ang JMHO usab nagsulat sa tanan nga mga letra sama sa jmho.

Mga pananglitan sa paggamit sa JMHO:

Ang ekspresyon sa JMHO, sama sa daghang mga kuryosidad sa kultura sa Internet, kabahin sa modernong komunikasyon sa Iningles.

Basaha ang dugang nga mga abbreviation sa Internet ug mga ekspresyon sa pagkasulti ...

Nalangkit nga mga Artikulo